Gäddvik svenska barnträdgård, Lekis, är ett hemtrevligt gruppfamiljedaghem som funnits på samma plats i 50 år. Lekis har egen gård samt ligger nära skogar, parker och är på gångavstånd till havet.

Vi har plats för 8 glada 2-5 åringar och har öppet vardagar mellan kl 8-17. Barnen serveras dagligen en varm lunch samt ett hälsosamt mellanmål. Vi erbjuder både halvdagsvård och heldagsvård för barnen, beroende av familjens behov. Priset är dock detsamma, 370€/mån. Esbobor kan ansöka om syskontillägg. I år är vi med i Esbo stads försök med att erbjuda 5-åringar avgiftsfri småbarnspedagogik.

Vi erbjuder en trygg vardagsverksamhet med pyssel, sagor, fri lek, utevistelse, bakdag och fester. Barnen går regelbundet på musiklek,gymnastik samt på teater och utställningar.

Ifall du är intresserad av vår verksamhet kontakta oss gärna per telefon, e-post eller via ansökningsblanketten. Våra kontaktuppgifter hittar du under rubriken 'kontakt'. 


stugan.jpggarden2.jpgveckodagar2.jpglampor.jpg