Aktuellt 

Om du är intresserad av en plats för ditt barn, kan du lämna in en ansökan för en plats. Vi kontaktar dig för mer info.

Verksamheten hos oss på lekis byggs upp enligt barnens intressen, gruppens behov och Esbo stads läroplan.

Följ med våra Facebook- och Instagram sidor för bilder och text av vår verksamhet: Gäddvik Svenska Barnträdgård. Gilla oss gärna!

Kontakta oss gärna ifall du är intresserad av en plats för ditt barn på vårt Lekis. lekisinfo@kolumbus.fi  Du kan även sätta in en direkt ansökan, som du hittar på vår hemsida. Du kan även ringa Lekis 045-1109495.

Gäddvik Svenska Barnträdgård