Organisation

Gäddvik svenska barnträdgård grundades 1965 och är ett gruppfamiljedaghem som drivs av föräldraförenigen Gäddvik Svenska Barnträdgård r.f.

Med barnen jobbar

Nicoline, Ninni , Rydgren - barnträdgårdslärare, med erfarenhet av tvåspråkig verksamhet och musik.

Maria Waris - barnskötarexamen med många års erfarenhet från daghem. Hon är också utbildad till ergoterapeut.

Maria, Mia , Masalin - vår bokkära barnskötare som för barnen in i sagornas underbara värld.

Johanna Weckström - HR-koordinator, som mest håller sig i bakgrunden med administrativa uppgifter

Annamaria Buss - vikarie

Föreningens styrelse består av föräldrar till barnen.
Förädraföreningen sköter tillsammans med personalen föreningens ekonomi och införskaffningar till Lekis. Vår verksamhet finansieras av barnens vårdavgifter, FPA-stöd samt av fonders och stiftelsers bidrag. Vi förutsätter aktiva föräldrar som är villiga att bidra med sin egen arbetsinsats till Lekis bästa. Allas arbetsinsats behövs!