Organisation

Gäddvik svenska barnträdgård grundades 1965 och är ett gruppfamiljedaghem som drivs av föräldraförenigen Gäddvik Svenska Barnträdgård r.f.

Med barnen jobbar

Nicoline, Ninni , Rydgren - barnträdgårdslärare, med erfarenhet av tvåspråkig verksamhet och musik.

Maria Waris - barnskötarexamen med många års erfarenhet från daghem. Hon är också utbildad till ergoterapeut.

Maria, Mia , Masalin - vår bokkära barnskötare som för barnen in i sagornas underbara värld.

Johanna Weckström - verksamhetskoordinator, som mest håller sig i bakgrunden med administrativa uppgifter

Annamaria Buss - vikarie

Föreningens styrelse består av föräldrar till barnen.
Förädraröreningen sköter tillsammans med personalen ekonomin och införskaffningar till Lekis. Vi hoppas på aktiva föräldrar som är villiga att bidra med sin egen arbetsinsats till Lekis bästa.