Yhteystiedot

Gaddvik svenska barntradgard
Norsvagen 5 A
02170 Esbo
0405322742

Organisation

 

Gäddvik svenska barnträdgård grundades 1965 och är ett gruppfamiljedaghem som drivs av föräldraförenigen Gäddvik Svenska Barnträdgård r.f. I styrelsen sitter föräldrar till barnen på Lekis. Allas arbetsinsats behövs för att verksamheten skall fungera. Föreningen är privat och är beroende av ekonomiskt stöd av fonder och stiftelser. Även detta verksamhetsår har vi fått stöd av flera av dessa. Tack för det!

 

Med barnen jobbar

 

Camilla (Mimma) Hemming- ansvarig barnskötare, Heltids anställd

Maria Waris - barnskötare, Deltids anställd

Lia Sjögren - barnskötare, Deltids anställd

 

Föreningens styrelse består av föräldrar till barnen. Förädraföreningen sköter tillsammans med personalen föreningens ekonomi och införskaffningar till Lekis. Vår verksamhet finansieras av barnens vårdavgifter, FPA-stöd samt av fonders och stiftelsers bidrag. Vi förutsätter aktiva föräldrar som är villiga att bidra med sin egen arbetsinsats till Lekis bästa. Allas arbetsinsats behövs!


Gäddvik Svenska Barnträdgård