Organisation

Gäddvik svenska barnträdgård grundades 1965 och är ett gruppfamiljedaghem som drivs av föräldraförenigen Gäddvik Svenska Barnträdgård r.f. I styrelsen sitter föräldrar till barnen på Lekis. Allas arbetsinsats behövs för att verksamheten skall fungera. Föreningen är privat och är beroende av ekonomiskt stöd av fonder och stiftelser. Även detta verksamhetsår har vi fått stöd av flera av dessa. Tack för det!

Med barnen jobbar

Ninni Åberg- ansvarig barnskötare- närvårdare, med passion för natur och utevistelse. 

Maria Waris - barnskötare som känner Lekis som sina egna fickor! Erfaren, med glimten i ögat. Hon är också utbildad till ergoterapeut.

Lia Sjögren

Föreningens styrelse består av föräldrar till barnen.
Förädraföreningen sköter tillsammans med personalen föreningens ekonomi och införskaffningar till Lekis. Vår verksamhet finansieras av barnens vårdavgifter, FPA-stöd samt av fonders och stiftelsers bidrag. Vi förutsätter aktiva föräldrar som är villiga att bidra med sin egen arbetsinsats till Lekis bästa. Allas arbetsinsats behövs!