Organisation

Gäddvik svenska barnträdgård grundades 1965 och är ett gruppfamiljedaghem som drivs av föräldraförenigen Gäddvik Svenska Barnträdgård r.f. I styrelsen sitter föräldrar till barnen på Lekis. Allas arbetsinsats behövs för att verksamheten skall fungera. Föreningen är privat och är beroende av ekonomiskt stöd av fonder och stiftelser. Även detta verksamhetsår har vi fått stöd av flera av dessa. Tack för det!

 

Med barnen jobbar

 
Camilla (Mimma) Hemming- ansvarig barnskötare, Heltids anställd
Maria Waris - barnskötare, Deltids anställd
Lia Sjögren - barnskötare, Deltids anställd
 

Föreningens styrelse 

Styrelsen består av föräldrar till barnen. Förädraföreningen sköter tillsammans med personalen föreningens ekonomi och införskaffningar till Lekis. Vår verksamhet finansieras av barnens vårdavgifter, FPA-stöd samt av fonders och stiftelsers bidrag. Vi förutsätter aktiva föräldrar som är villiga att bidra med sin egen arbetsinsats till Lekis bästa.

Allas arbetsinsats behövs!

Gäddvik Svenska Barnträdgård