Yhteystiedot

Gaddvik svenska barntradgard
Norsvagen 5 A
02170 Esbo
0405322742

Verksamhet

Verksamheten hos oss på lekis byggs upp enligt barnens intressen, gruppens behov och Esbo stads läroplan.

Lekis öppnade 4 augusti med 4 gamla barn och tre nya barn. I september började vårt 8:e barn.

I början av verksamhetsåret sätter vi mycket vikt på att bilda en samhörighet i gruppen. Att alla barn skall känna sig välkomnade och bekväma. Många av barnen är första gången på ett dagis/lekis, och ifrån sina föräldrar en längre tid så vi börjar med att bekanta oss med varandra på gården och inomhus.

I år kommer vi att jobba mycket kring lekandet och språket. Vi kommer att börja besöka biblioteket/eller låna bokkasse regelbundet, med barnens intressen som bokval.

Vi kommer att ha musiklek en gång i veckan, Sanne Holmén kommer till lekishuset och håller musikleken för barnen.

Vi kommer att delta i kulturprogram som ordnas i Esbo.

Vi uppmärksammar olika högtider och fester. Farsdag/Morsdag, Lilla jul, Jul, Flaggdagar, påsk mm.

Temadagar som internationella nalledagen, halloween, våffeldagen m.m uppmärksammas.

 

 Språkens rika värld:

Då många av barnen inte har ett stort språkurval ännu så kommer vi att satsa mycket på sånger, sagor, rim och ramsor, upprepningar. För att stärka barnens svenska språk och ge dem ord på saker de inte kan.

 

Mina många uttrycksformer:

Vi ger utrymme för barnen att uttrycka sig på det sätt hen kan. Vi hjälper till i svåra situationer då barnets förmåga att reda ut saker på egenhand inte räcker till. Vi ritar, skapar, diskuterar om känslor. Vi använder oss mycket av bild stöd.

 

Jag och vår gemenskap:

Målet för oss är att alla barn och familjer skall känna sig delaktiga och trygga i gruppen. Vi satsar mycket på sociala färdigheter.

 

Jag utforskar min omgivning:

Vi rör oss regelbundet i näromgivningen. Besöker lekparker, sportplan, stranden. Hoppeligen så kommer vi att kunna om en tid börja röra oss lite längre bort med kollektivtrafik (vi håller koll på pandemins läge och direktiv).

Gäddvik är ganska bra centralt läge, och vi har mycket att bekanta oss med i närmiljön, var vi övar på trafikvett, att ta hänsyn till andra i trafiken.

 

Jag växer, rör på mig och utvecklas:

Vi övar på att smaka på all mat, på att klä på och av oss själva. Vi övar på att sitta på pottan och bli självständiga vid toalettbesök.

Vi rör på oss i olika terränger, följer upp barnets utvecklande i form av  portfolie mappar och plan för barnets lärande.

 

 

Avgift: Vårdavgiften är 370€/mån/barn

 

VARMT VÄLKOMNA MED!

 

Lekis är stolt samarbetspartner med Stiftelesen Brita Maria Renlunds minne sr.

Start - Britamaria


Gäddvik Svenska Barnträdgård