Vår verksamhet

Allmänt: På Lekis lägger vi stor tyngd på att barnen i gruppen skall känna sig trygga hos oss. På grund av gruppens storlek är det lugnt på Lekis, vilket gör att barnen lär sig att fungera i grupp och ta hänsyn till varandra. Personalen har också lätt att lära känna varje barn och deras behov och på det sättet är det lätt för personalen att kunna hjälpa varje barn på individuell nivå. Vi lägger även stor betydelse på att förstärka det svenska språket. Vi läser sagor och sjunger. Barnen lär sig att klara av vardagliga sysslor och att vara självständiga som t.ex. att klä på/av sig själva, gå på toaletten, städa efter sig själva,sortera sopor mm.

Teman: Genom året arbetar vi inom olika teman som t.ex. rymdtema, sagotema, trafiktema, musiktema osv. Under temat bekantar sig barnen med innehållet genom pyssel, sagor, konst och ibland också utfärder. Utöver de olika teman har barnen fri lek, då de själva kan bestämma vad de vill göra, kanske sitta och lyssna på en saga, rita, pyssla,spela,baka eller något annat. Alla teman och verksamheten planeras enligt barnens intressen och personalen går regelbundet på fortbildningskurser.

Utevistelse: På våren och hösten går vi ute i naturen en gång i veckan. Då rotar vi i lövhögar, tittar på olika bär, barr och stenar. Vi har nära till skogar, stranden och olika parker. Vi är dagligen ute-både på förmiddagen och eftermiddagen, främst på vår egen gård.

Lunch: Barnen serveras en varierande och hälsosam varm lunch varje dag. Maten levereras till Lekis. Till maten serveras mjölk, vatten och surmjölk. Ibland har vi bakdag och då får barnen delta och hjälpa till med bakningen.

Vilan: Under vilan slappnar vi av fast kan kännas svårt att somna. Det är skönt att ligga stilla och krama sin mjukis,lyssnande till avslappnande musik.

Utöver det vanliga gör vi också utfärder i form av t.ex. teaterbesök, konserter, utställningar mm. Vi går på musiklek och gymnastik. Vi firar alltid julen och våren med fester, morsdag och farsdag är också givna festtillfällen.

Avgift: Vårdavgiften är 320€/mån/barn.

 

VARMT VÄLKOMNA MED!