Verksamhet

Verksamheten hos oss på lekis byggs upp enligt barnens intressen, gruppens behov och Esbo stads läroplan.

I början av verksamhetsåret sätter vi mycket vikt på att bilda en samhörighet i gruppen. Att alla barn skall känna sig välkomnade och bekväma. Många av barnen är första gången på ett dagis/lekis, och ifrån sina föräldrar en längre tid så vi börjar alltid med att bekanta oss med varandra på gården och inomhus.

I år kommer vi att jobba mycket kring lek och språket. Vi besöker bibliotek/eller lånar bokkasse regelbundet, med barnens intressen som bokval.

Vi har musiklek en gång i veckan, Sanne Holmén kommer till lekishuset och håller musikleken för barnen.

Vi deltar i kulturprogram som ordnas i Esbo.

Vi uppmärksammar olika högtider och fester. Farsdag/Morsdag, Jul, Påsk mm.

Temadagar som internationella nalledagen, halloween, våffeldagen m.m uppmärksammas.

Språkens rika värld:

Då många av barnen inte har ett stort språkurval ännu så satsar vi mycket på sånger, sagor, rim och ramsor, upprepningar. För att stärka barnens svenska språk och ge dem ord på saker de inte kan.

Mina många uttrycksformer:

Vi ger utrymme för barnen att uttrycka sig på det sätt hen kan. Vi hjälper till i svåra situationer då barnets förmåga att reda ut saker på egenhand inte räcker till. Vi ritar, skapar, diskuterar om känslor. Vi använder oss mycket av bild stöd.

Jag och vår gemenskap:

Målet för oss är att alla barn och familjer skall känna sig delaktiga och trygga i gruppen. Vi satsar mycket på sociala färdigheter.

Jag utforskar min omgivning:

Vi rör oss regelbundet i näromgivningen. Besöker lekparker, sportplan, stranden. 

Gäddvik ligger väldigt centralt och vi har mycket att bekanta oss med i närmiljön där vi övar på trafikvett och tar hänsyn till andra i trafiken.

Jag växer, rör på mig och utvecklas:

Vi övar på att smaka på all mat, på att klä på och av oss själva. Vi övar på att sitta på pottan och bli självständiga vid toalettbesök.

Vi rör på oss i olika terränger, följer upp barnets utvecklande i form av  portfolie mappar och plan för barnets lärande.

 

Avgift: Vårdavgiften är 420€/mån/barn

 

Lekis är stolt samarbetspartner med Stiftelesen Brita Maria Renlunds minne sr.

Start - Britamaria

Gäddvik Svenska Barnträdgård