Gäddvik Svenska Barnträdgård

Norsvägen 5 A , 02170 ESBO

Telefon: 045-1109495

e-post: lekis(at)lekis.fi

Gilla oss gärna på våra Facebook- och Instagram sidor: Gäddvik Svenska Barnträdgård

Vänligen kontakta Lekis för mer information och ifall du är intresserad av att ansöka om en plats för ditt barn.


Ring till Lekis 045-1109495 eller sätt en e-post till lekisinfo@kolumbus.fi så kontaktar vi dig.


Priset för vård på Lekis är 970,25€/mån (barn över 3 år), varav familjens andel är 420€/mån.

Gäddvik Svenska Barnträdgård